Đóng

18/01/2020

Lịch học tháng 2-5/2020

Kinergie Lich hoc 2-5.20
🏵️CÁC KHÓA MỚI 

Ballet cho cơ bản: 18h30 – 19h45 Thứ 4 & 6 từ 3/2 – 29/04/20; Học phí: 3.000K/ 25 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/577060496469067/

Ballet cơ bản cuối tuần: 15h30 – 16h45 Thứ 7 từ 8/2 – 30/5/20; Học phí: 2.400K/ 16 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/584135322421444/

Đương đại bắt đầu: 20:00 – 22:00 Thứ 3,5 từ 11/02- 14/05/20; Học phí: 3.000.000Đ/ 25 buổi
Chi tiết: https://www.facebook.com/events/1136829483192742/
Ballet Fit: 17h20 – 18h20 Thứ 2,3,5 từ 24/2 – 23/4/20; Học phí: 3.000K/25 buổi

Chi tiết: https://www.facebook.com/events/513553259277577/
🏵️ CÁC KHOÁ HIỆN CÓ

Ballet Mở Cơ bản – Nâng cao: 18:30 – 19:45 Thứ 2, 3 & 5; Học phí =120K x số buổi từng tháng
Đương đại nâng cao: 20:00 – 22:00 Thứ 2 & 4; Học phí =120K x số buổi từng tháng

Ballet Tiền nâng cao (nhóm nhỏ): 14:00 -15:30 Thứ 2 & 4
Ballet nâng cao cho trẻ em (8-12 tuổi): 17:30 – 18:30 Thứ 4 từ 30/10/19 – 26/02/20

Ballet Cơ bản trẻ em(6-9 tuổi): 9h05 – 10h05 Thứ 7 từ 14/12/19– 29/02/20; Học phí: 1.800K/10 buổi

Ballet trẻ em bắt đầu (4-6 tuổi): 17h05 – 18h05 Thứ 7 từ 21/12 – 29/02/20; Học phí: 1.680K/9 buổi
🏵️CÁC LỚP DẠY RIÊNG/NHÓM NHỎ 3-6 người

*Thời gian: 9:30 -11:00/ 14:00 – 15:30 thứ 2 & 4 hoặc thứ 3/5

*Học phí: 4.640K/16 buổi từ 3-4 học viên; 3.200K/16 buổi từ 5-6 học viên

🏵️BUỔI LẺ: 200K/buổi đối với các lớp tối trong tuần; 250K/buổi đối với các lớp ban ngày trong tuần và các lớp cuối tuần

🌿 🏵️THẺ LINH HOẠT: 12 buổi giá 2.160K thời hạn 3 tháng (trung bình 180K/buổi); 24 buổi giá 3.600K thời hạn 6 tháng (trung bình 150K/buổi)

🏵️ĐĂNG KÝ: http://goo.gl/forms/iAJ0SFHAOl
📲 
HOTLINE: 0912081950 (Ms. Hiền)