Đóng

06/08/2020

Lịch học múa đương đại, ballet, theatre jazz tháng 8-10/2020

Kinergie Lich hoc T8-10.20

*ĐĂNG KÝ: http://goo.gl/forms/iAJ0SFHAOl
Hotline: 0912081950 (Ms. Hiền), 0347728829 (Ms Hải)
Email: kinergie.studio@gmail.com
Website: www.kinergiestudio.com
Địa chỉ: Tầng 7, 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội